Mata in den sexsiffriga koden som finns i manualen som kom med byggsatsen. Mata in koden från en av byggsatserna, om du har många
Mata in din kod
Tillbaka